fbpx
Reserves

RESERVES

Si us plau, omple el formulari de sol·licitud de reserva següent. Al validar-lo, t’enviarem confirmació a la teva adreça de correu electrònic. Després, tractarem la teva sol·licitud i ens  posarem en contacte amb tu en menys de 24 hores.Abans de facilitar les seves dades personals i en el seu cas donar el seu consentiment al seu tractament, es recomana que llegeixi i comprengui la política de protecció de dades.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: *FRANCESC VIDAL GASCH

Finalitats: *Gestionar la relació comercial *Enviament de comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà, inclús electrònic.

Drets de l’interessat: *A accedir, oposar-se, rectificar i a què es suprimeixin les seves dades, així com altres dret tal i com s’explica a la informació addicional

*Pot accedir a informació addicional i ampliada en aquest enllaç +INFO SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

He llegit, comprenc i accepto la POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES així com les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Autoritzo que m’enviïn comunicacions comercials, promocions i ofertes per qualsevol mitjà inclús per via electrònica

Número de compte per fer les reserves:

IBAN ES08 0081 0056 9400 0229 6437

Banc de Sabadell.
Titular del compte : Quico Vidal Gasch

Per fer la reserva podeu fer una paga i senyal de (130€ ) o podeu deixar-ho tot pagat.

Indicar nom i DNI al fer la transferencia. 

RESERVES I CANCEL·LACIONS

1. Les reserves de vol tenen una validesa d’un any des de la data en què s’efectua la transferència.

2. Ens reservem el dret a cancel·lar el vol en qualsevol moment per raons de seguretat o si el vol no estigués complet.

3. No acceptem la responsabilitat dels costos o despeses relacionades amb la cancel·lació d’un vol.

4. Les cancelacions només s’acceptaran per causes justificables i amb entrega de proves o evidències (baixes mèdiques, informe mèdic, propis o d’un familiar proper). 

5. Els vols suspesos seran reprogramats conjuntament amb els clients amb la finalitat de trobar una nova data per volar dins del termini d’un any a comptar des de la data en que s’efectua la transferència.

6. En cap cas es procedirà al reemborsament de les reserves.

*** No operem reserves venudes per tercers (Groupon, atrapalo,…)

A través del present document Vol Aventura , informa als seus usuaris sobre la seva política de protecció de dades personals.

Confidencialitat i protecció de dades:

En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, modificada per Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, ( Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ), les dades objecte de tractament que l’usuari faciliti a Vol Aventura SL a través de l’apartat de Formulari Reserves, Contacte, no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollides.

Vol Aventura  es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del Text Legal anteriorment citat. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment de l’usuari. A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vol Aventura  informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per Vol Aventura  i sota la seva responsabilitat.

Vol Aventura  informa a l’Usuari sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per Vol Aventura.

Vol Aventura  garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients, i així, de conformitat amb l’establert en la LOPD i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades i/o fotos als fitxers automatitzats existents Vol Aventura  i al tractament automatitzat dels mateixos. En el supòsit d’haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l’Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals.

Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Vol Aventura  un mer informat de la mateixa.

Vol Aventura  es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.

Drets d’Imatge:

Els participants autoritzen expressament, al fet que Vol Aventura  pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, *vídeos, material gràfic, etc, (d’ara endavant “les Imatges”) o part de les mateixes en les quals intervenen els participants en el marc des les activitats generals realitzades. Aquesta autorització no se circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, per la qual cosa Vol Aventura  podrà utilitzar aquestes Imatges, o part de les mateixes, en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap classe.

Aquesta autorització s’entén concedida per a la utilització de les imatges, o part de les mateixes, en les quals apareix com a model, entrevistat, narrador o participant, en l’àmbit i finalitats de les activitats realitzades a Vol Aventura , així com qualsevol altre projecte destinat a la promoció de les activitats Vol Aventura , en mitjans de comunicació interns o externs a la mateixa, ja tinguin caràcter social, comercial, publicitari o de màrqueting i perquè puguin ser explotats en tots els mitjans coneguts en l’actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor, a la moral i/o a l’ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.

La present autorització, feta en els termes fixats a la present, s’entén feta amb caràcter gratuït. Vol Aventura  s’eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les Imatges fora de l’àmbit material objecte de la present.

Resolució i/o cancel·lació:

Si bé, en principi, la durada d’aquest portal és indeterminada, Vol Aventura  es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal volaventura.cat sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris.